Z dôvodu rozširovania a skvalitňovania našich služieb hľadáme nových zamestnancov

v prípade záujmu nás kontaktujte

e-mail :
personalne(zavináč)seniorpohoda.sk

mobil :
+421 911804423

Pracovné pozície :

Opatrovateľ

 • Poskytovanie nepretržitej starostlivosti chorým, bezvládnym a imobilným klientom.
 • Napomáhanie pri uspokojovaní ich základných životných potrieb.
 • Kŕmenie klientov.
 • Pomoc pri obliekaní/vyzliekaní a vykonávaní osobnej hygieny.

Plat (v hrubom) – 1000€

Ponúkané výhody

 • možnosť získať osobné ohodnotenie vo výške 100%
 • možnosť získať 13. a 14. plat
 • príplatky za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok 

Upratovačka

 • zabezpečenie starostlivosti o hygienu a upratovanie priestorov
 • Dodržuje HACCP predpisy a hygienu v zariadení
 • upratovanie spoločných priestorov
 • upratovanie kancelári, izieb a hygienických zariadení

Plat (v hrubom) – 700€

Ponúkané výhody

 • možnosť získať osobné ohodnotenie vo výške 100%
 • možnosť získať 13. a 14. plat

Kuchár

 • samostatná príprava jedál
 • dodržiavanie prísnych hygienických noriem a štandardov
 • zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov
 • preberanie tovaru

Plat (v hrubom) – 1200€

Ponúkané výhody

 • možnosť získať osobné ohodnotenie vo výške 100%
 • možnosť získať 13. a 14. plat
 • príplatky za prácu cez víkend a cez sviatok

Údržbár

 • vykonávanie drobných bežných opráv na budove
 • sledovanie funkčnosti zariadenia
 • vykonávanie údržbárskych prác v priestoroch 

Plat (v hrubom) – 1000€

Ponúkané výhody

 • možnosť získať osobné ohodnotenie vo výške 100%
 • možnosť získať 13. a 14. plat

Sociálny pracovník

 • zabezpečenie komplexnej sociálnej starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby
 • administratívna činnosť, vytváranie individuálnych plánov
 • sledovanie adaptačného procesu
 • komunikácia s príbuznými
 • organizácia a vedenie sociálnych aktivít

Plat (v hrubom) – 1050€

Ponúkané výhody

 • možnosť získať osobné ohodnotenie vo výške 100%
 • možnosť získať 13. a 14. plat

Zdravotná sestra

 • zabezpečuje prípravu odborných vyšetrení a vedie dokumentáciu
 • zodpovedá za dôsledné a správne plnenie pokynov všeobecných a špecializovaných lekárov a za koordináciu medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti
 • spolupracuje s rodinnými príslušníkmi, rôznymi zdravotníckymi zariadeniami, s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími inštitúciami
 • pripravuje klientov na vyšetrenie
 • sleduje fyziologické funkcie u klientov
 • na základe nariadenia povereného pracovníka rozdeľuje predpísané lieky klientom do liekovníka podľa pokynov lekárov
 • zabezpečí podanie liekov klientom a zodpovedá za ich užitie
 • plní pokyny nadriadeného pracovníka

Plat (v hrubom) – 1200€

Ponúkané výhody

 • možnosť získať osobné ohodnotenie vo výške 100%
 • možnosť získať 13. a 14. plat
 • príplatky za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok