Spoločenská miestnosť

Pohoda

Stravovanie

športové hry

rozcvička

Organizácia Senior POHODA n.o. je zriadená na poskytovanie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Našim cieľom je zmierniť, alebo aktívnou účasťou klientov zabezpečiť základné životné podmienky v prirodzenom prostredí, zabraňovať prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu, resp. riešiť sociálnu núdzu s ťažkým zdravotným postihnutím. 

AKTUALITY

NAJNOVŠIE AKTUALITY A AKTIVITY

našich klientov 

nájdete na facebooku SeniorPOHODA 

https://www.facebook.com/pohoda.bernolakovo

SLUŽBY NAŠIM KLIENTOM

Ubytovanie

Stravovanie

Sociálna starostlivosť rehabilitácia

Zdravotná starostlivosť

Upratovanie, údržba bielizne a šatstva

Doplnkové služby

Sociálne poradenstvo.

AKTIVITY