Senior POHODA n.o.
Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO:45739277

IČO DPH : organizácia nie je plátca DPH

tel. +421 911 804 423

riaditel@seniorpohoda.sk

oproti Obecného úradu v Bernolákove