Senior POHODA n.o.
Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 45739277
DIČ : 2023622425
IČO DPH : organizácia nie je plátca DPH

+421 903 258 854

riaditel@seniorpohoda.sk

 

 

oproti Obecného úradu v Bernolákove