• Sociálne poradenstvo

Organizácia Senior POHODA n.o. a jej pracovníci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej starostlivosti a sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V spolupráci s rodinou odborne optimalizujeme všetky možnosti každého jednotlivého klienta v súlade s platnou legislatívou a zabezpečíme z toho jemu vyplývajúce nároky a podmienky a rozsah prislúchajúcej pomoci. Spracujeme individuálny profil jeho postavenia a prípadne individuálny plán jeho zaradenia a starostlivosti.

• Ubytovanie

V zariadení ubytovávame v jedno-, dvoj- a trojposteľových obytných miestnostiach.
Miestnosti majú rozlohu od 15 až do 35 m2 s vlastným sociálnym zariadením a vybavením (kúpeľňa s bezbariérovou sprchou, umývadlom a WC misou – cca 5 m2).
Niektoré obytné miestnosti majú balkón.
Každá obytná miestnosť má možnosť napojenia na TV, internet, pevnú telefónnu linku.
Všetky sú vybavené požiarnou signalizáciou a signalizáciou na privolanie pomoci.
Klienti majú možnosť si obytné miestnosti uzamykať, zariadiť si obytné miestnosti vlastným nábytkom a osobnými predmetmi resp. je možné dohodnúť osobitné úpravy obytných miestností, aby sa cítili ako v domácom prostredí.
Na požiadanie klienta poskytujeme elektricky polohovateľné postele a ďalšie služby podľa zdravotného stavu špecifických požiadaviek klienta.
Okrem izieb v zariadení sa nachádzajú spoločenské miestnosti a knižnica. Tri terasy pre pobyt klienta na čerstvom vzduchu, spoločná jedáleň. Vonku na južnej strane objektu zariadenia s podporou obce Bernolákovo bolo vybudované oddychové miesto pre seniorov s výhľadom na juh Bernolákova a čiastočnú panorámu smerom k Bratislave.
Klienti majú možnosť vychádzok do blízkeho centra obce s kultúrnym domom, parkom s lavičkami, v lete so zmrzlinou a fontánou alebo do reštauračných zariadení, obchodu, pošty, obecného úradu. A to v skupinách, samostatne alebo v sprievode rodiny podľa ich zdravotného stavu.

• Stravovanie

Stravu nápoje a jedlá pripravuje kuchár priamo v kuchyni zariadenia. Je domáca a prispôsobená klientom. Je podávaná 5 krát denne a pri diabetickej diéte podávame aj druhú večeru.
Jedálny lístok je zostavovaný spolu s klientmi a prispôsobovaný ich požiadavkám a diétam.
Na raňajky majú klienti možnosť výberu z 5 druhov nápojov. V prípade potreby je jedlo vydávané kedykoľvek si klient požiada, ak má pocit nenasýtenosti.
V stredu a v nedeľu ponúkame na výber 3 druhy jedál na večeru.
Všetky podávané jedlá sú pripravované z kvalitných surovín. Dbáme na pestrosť a zloženie stravy. Výživová hodnota, obsah minerálov a vitamínov sú dôležitými predpokladmi pre pohodu, zdravia a vitálnosť našich klientov.
Ak to zdravotný stav klienta vyžaduje, stravu podávame v upravenej forme (krájaná na kocky, mletá, mixovaná), v prípade potreby zamestnanci klientom pomáhajú pri podávaní stravy resp. ich kŕmia.

• Sociálna starostlivosť rehabilitácia

V zariadení je poskytovaná 24 hodinová sociálna starostlivosť a profesionálna opatera.
Aby naši klienti prežívali dôstojnú a peknú starobu je potrebné vzbudiť v nich pocit užitočnosti, šťastia a lásky. Samozrejmosťou je preto profesionálny a ochotný personál zapálený pre svoju prácu, ktorú cítia ako svoje poslanie.
Zariadenie a jeho personál sa snaží vytvárať pre obyvateľov rodinnú atmosféru, čo je predpokladom rýchlej sociálnej adaptácie nových klientov a zároveň spríjemnenie procesu starnutia klientov v zariadení. Zariadenie žije čulým životom. Denne klienti majú pripravený program s rôznymi kolektívnymi činnosťami vedenými odbornými pracovníkmi. Spoločné rozhovory na aktuálne témy diania v spoločnosti , pripomienky významných udalostí k aktuálnemu dátumu, ako aj všetky sviatky prežívajú spoločne s prislúchajúcou výzdobou, ktorú si vo veľkej miere sami pripravujú a s ňou vyzdobujú priestory. Niekoľkokrát priamo v zariadení miestny pán farár slúži omšu a klienti majú možnosť svätej spovede predtým. Pri rôznych príležitostiach sú organizované vystúpenia záujmových krúžkov žiakov a detí a oslavy životných jubileí klientov.
Zariadenie je otvorené a sú samozrejmosťou možné návštevy príbuzných klientov kedykoľvek, prípadne ich telefonicky oboznamovanie so životom klienta v zariadení.
Celé prostredie je priebežne skrášlené nielen aktuálnou výzdobou ročného obdobia a sviatkov, ale aj faunou (vtáctvo) a flórou.
Je snahou a záujmom zabezpečovať individuálne požiadavky klientov, samozrejme v rámci možností. Taktiež sú akceptované individuálne návyky, pokiaľ neobmedzujú ostatných klientov.
Zariadenie je otvorené a dobrovoľné, klient môže kedykoľvek prísť a odísť.

• Zdravotná starostlivosť

Zdravotnícke služby: zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného praktického lekára, ktorý raz týždenne prichádza do zariadenia na vyšetrenie klientov.
Pri zabezpečovaní zdravotníckych služieb rešpektujeme slobodný výber lekára našich klientov.
Zabezpečujeme zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť u jednotlivých odborníkov (lekárov, špecialistov) podľa odporučenia ošetrujúceho lekára.
Ak sú nutné odborné vyšetrenia klientov tieto zabezpečujeme ich prevozom sanitkou do príslušných zdravotníckych zariadení, v prípade zhoršenia zdravotného stavu zorganizujeme okamžitú hospitalizáciu na príslušnom nemocničnom oddelení.
Zdravotné sestričky slúžia 12 hodín denne, pričom zabezpečujeme ich 24 hodinovú službu.
Podávanie liekov si organizujeme samostatne, samozrejme podľa lekárskych odporúčaní.
Dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu po dohode s klientom zabezpečujeme priamo do zariadenia.

• Upratovanie, údržba bielizne a šatstva

• Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

• Doplnkové služby podľa požiadaviek klienta

Doplnkové služby: manikúra, pedikúra, holenie, služby kaderníčky, kozmetičky, maséra, sprevádzanie klienta pri vybavovaní osobných záležitostí, donáška nákupov, a ďalšie osobitné služby podľa požiadaviek klienta.