CENNÍKY  2024    platné od 1. 2. 2024

Špecializované zariadenie s celoročným pobytom

Stravovanie - racionálna strava

Finančný príspevok na odkázanosť MPSVaR
Finančný príspevok na prevádzku BSK

 

cennik

Stravovanie - diabetická strava

Finančný príspevok na odkázanosť MPSVaR
Finančný príspevok na prevádzku BSK

 

cennik

Stravovanie - racionálna strava

SAMOPLÁTCA

 

cennik

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom

Stravovanie - racionálna strava

Finančný príspevok na odkázanosť MPSVaR 

cennik

Stravovanie - diabetická strava

Finančný príspevok na odkázanosť MPSVaR

 

cennik

Stravovanie - racionálna strava

SAMOPLÁTCA

cennik

EON ekonomicky oprávnené náklady zariadenia Senior POHODA n.o. z roku 2021

ekonomicky oprávnené náklady zariadenia

Špecializované zariadenie s celoročným pobytom z roku 2023

 

EON dokument

ekonomicky oprávnené náklady zariadenia

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom z roku 2023

 

EON dokument