Ďakujeme že darujete percentá dane pre seniorov

TLAČIVO
vyhlásenie pre poukázanie  dane

napísal : seniorPOHODA

22. februára 2023

Senior POHODA n.o. je zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registry Evidenčné číslo NCRpo: 9635/2022

Naše identifikačné údaje :

IČO: 45739277
Názov: Senior POHODA n.o.
Právna forma:
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

podrobné prehladné informácie nájdete na stránkach : ROZHODNI.SK