SLUŽBY v skratke

Našim klientom poskytujeme:

– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálna starostlivosť a profesionálna opatera
– sociálna rehabilitácia,
– zdravotná a ošetrovateľskú starostlivosť u jednotlivých odborníkov (lekárov, špecialistov) podľa odporučenia ošetrujúceho lekára,

– sociálne poradenstvo,
– ubytovanie, 
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

– a ďalšie doplnkové služby podľa požiadaviek klienta.

V zariadení je poskytovaná 24 hodinová sociálna starostlivosť a profesionálna opatera, ktorá splní potreby aj tým najnáročnejším klientom.