CENNÍKY v rozdelení podla umiestnenia klientov a spôsobu stravovania platné od 1.2.2020

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom

  • Stravovanie – diabetická strava
  • Stravovanie – racionálna strava

Špecializované zariadenie s celoročným pobytom

  • Stravovanie – diabetická strava
  • Stravovanie – racionálna strava