Cenníky platné od 1.2.2020

Cenníky platné od 1.2.2020

CENNÍKY v rozdelení podla umiestnenia klientov a spôsobu stravovania Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom – Stravovanie – diabetická strava Stravovanie – racionálna strava Špecializované zariadenie s celoročným pobytom – Stravovanie...
Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú zákonom taxatívne určené náklady poskytovateľa sociálnej služby na odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú obsahom danej sociálnej služby . Zverejnenie Prepočtu našich oprávnených nákladov PDF...
Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2018 s obsahom Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2018Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.Prehľad rozsahu...