Cenníky platné od 1.2.2020

napísal : Klaudia Vargová

31. januára 2020

CENNÍKY v rozdelení podla umiestnenia klientov a spôsobu stravovania

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom –

Stravovanie – diabetická strava

Stravovanie – racionálna strava


Špecializované zariadenie s celoročným pobytom

– Stravovanie – diabetická strava

– Stravovanie – racionálna strava