Ekonomicky oprávnené náklady

napísal : Klaudia Vargová

29. januára 2020

Ekonomicky oprávnené náklady sú zákonom taxatívne určené náklady poskytovateľa sociálnej služby na odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú obsahom danej sociálnej služby .

Zverejnenie Prepočtu našich oprávnených nákladov PDF dokument